<
Trang chủ » Tra từ
thâm  
[thâm]
tính từ
  • dark
  • deep, black
  • black, blackish
  • (of lips) blue, black
  • insidious, perfidious, crafty
  • profound, cunning, shrewd, foxy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt