<
Trang chủ » Tra từ
thánh  
[thánh]
  • saint
I pray (to) God and all his saints that ...
  • sacred; holy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt