<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
text editor  
Kỹ thuật
  • bộ soạn thảo văn bản
Tin học
  • trình biên tập văn bản Trong lập trình máy tính, đây là một chương trình được thiết kế để soạn thảo, biên tập, và lưu trữ mã đối tượng. Trình biên tập văn bản giống trình xử lý từ, nhưn chỉ chứa những công cụ thô sơ nhất để định khuôn thức và in văn bản. Vì trình biên tập được thiết kế để viết các chương trình máy tính, nên nó cũng có các tính năng làm cho việc nhập và biên tập lại các từ và các con số dễ dàng hơn.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt