<
Trang chủ » Tra từ
terrain  
['terein]
danh từ
  • (địa lý,địa chất) địa thế, địa hình, địa vật
một địa hình rất khó đi xe đạp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt