<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tentacled  
['tentəkld]
tính từ
  • (động vật học) có tua cảm, có xúc tu
  • (thực vật học) có lông tuyến
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt