<
Trang chủ » Tra từ
tennis  
['tenis]
Cách viết khác : lawn tennis ['lɔ:n'tenis]
danh từ
  • (thể dục,thể thao) quần vợt, ten-nít
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt