<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ten-strike  
['tenstraik]
danh từ
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quả bóng đánh đổ cùng một lúc cả 10 con ki
  • (thông tục) thành công kỳ lạ; chiến thắng vang lừng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt