<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ten-spot  
['tenspɔt]
danh từ
  • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) giấy bạc 10 đôla
  • (bài) con mười
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt