<
Trang chủ » Tra từ
temp  
['temp]
danh từ
  • nhân viên tạm thời (nhất là thư ký)
nội động từ
  • (thông tục) làm công việc tạm thời
viết tắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt