<
Trang chủ » Tra từ
telling  
['teliη]
tính từ
  • có hiệu quả đáng chú ý; gây ấn tượng mạnh
một phát bắn có kết quả
một lý lẽ đanh thép
một đòn đích đáng, một đòn mạnh
danh từ
  • câu chuyện
  • (thông tục) sự tiết lộ bí mật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt