<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
television set  
[,teli'viʒn'set]
danh từ
  • máy thu hình; tivi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt