<
Trang chủ » Tra từ
telegram  
['teligræm]
danh từ
  • bức điện, bức điện tín
đánh một bức điện tín
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt