<
Trang chủ » Tra từ
teak  
[ti:k]
danh từ
  • (thực vật học) gỗ tếch (gỗ cứng, chắc của một cây cao (thường) xanh ở châu A, dùng đónh đồ đạc, tàu..)
  • cây tếch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt