<
Trang chủ » Tra từ
teaching  
['ti:t∫iη]
danh từ
  • sự dạy; công việc dạy học; nghề dạy học
dạy học là một nghề đòi hỏi cao
  • cái được dạy; lời dạy; lời giáo huấn; bài học
bài học kinh nghiệm
những lời dạy của Lê-nin
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt