<
Trang chủ » Tra từ
teacher  
['ti:t∫ə]
danh từ
  • giáo viên, người dạy học (nhất là ở trường học)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt