<
Trang chủ » Tra từ
te  
[te]
phó từ
  • (te te) swiftly, fast
  • in haste, hurried
  • kind of fish-net
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt