<
Trang chủ » Tra từ
tay sai  
[tay sai]
  • lackey; hireling; henchman; cat's-paw; myrmidon
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt