<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tax  
[tæks]
danh từ
 • thuế
thuế doanh thu
thuế di sản; thuế thừa kế
thuế thu nhập/tài sản
thuế trực thu/gián thu
sự trốn thuế
đánh thuế vào cái gì
 • (nghĩa bóng) gánh nặng; sự đòi hỏi, sự thử thách lớn
   • một gánh nặng đối với ai, một sự căng thẳng đối với ai
một gánh nặng đối với sức khoẻ
ngoại động từ
 • đánh thuế
đánh thuế các hàng xa xỉ
đánh thuế người giàu người nghèo như nhau
 • (nghĩa bóng) yêu cầu gay gắt; đòi hỏi nặng nề; bắt phải cố gắng; đè nặng lên
đòi hỏi ai phải kiên nhẫn rất nhiều
nhữngyêu cầu giúp đỡ thường xuyên của nó đã đòi hỏi quá nhiều ở thiện chí của chúng tôi
 • đóng thuế
xe này đóng thuế đến tháng bảy
   • buộc tội ai về cái gì
cô ấy bị buộc tội giết người
   • đặt cho ai/mình một nhiệm vụ gay go về tinh thần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt