<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tasse  
danh từ giống cái
 • tách, chén
chén sứ
một chén nước trà
 • (sử học) túi da (đeo ở thắt lưng)
   • cái đó không hợp với tôi chút nào
   • (thân mật) bị uống nước (khi tắm)
   • (nghĩa bóng) thua lỗ, thất bại
   • (thân mật) biển cả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt