<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tas  
danh từ giống đực
 • đống
một đống rác
một đống đá
đống cát
đống cỏ
chất đống, đánh đống
một đống rất lớn
 • (thân mật) hàng đống, hàng lô
hàng lô điều nói dối
một lô những chi tiết vô ích
rất nhiều người
 • (kiến trúc) hiện trường
đẽo đá tại hiện trường
   • cuộc bãi công tại nơi làm việc
   • bắt được quả tang
   • thu mình lại
   • đánh lung tung; tha hồ mà lấy
   • chiếc xe cũ kĩ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt