<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tanné  
tính từ
  • thuộc (rồi)
da thuộc
  • sạm
mặt sạm vì nắng
  • (từ cũ; nghĩa cũ) nâu nhạt
danh từ giống đực
  • màu nâu nhạt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt