<
Trang chủ » Tra từ
tan  
[tæn]
danh từ
 • vỏ dà (để thuộc da)
 • màu vỏ nâu, màu nâu vàng nhạt
 • màu rám nắng (do phơi nắng)
tính từ
 • (thuộc) vỏ dà, như vỏ dà
 • có màu nâu vàng
 • có màu rám nắng
ngoại động từ
 • thuộc (da)
 • làm sạm lại, làm rám nắng (da)
tôi muốn phơi rám da lưng thêm một chút nữa
 • (thông tục) đánh; đập
nội động từ
 • thuộc được (da)
loại da này dễ thuộc
 • sạm lại, rám nắng (da)
   • (thông tục) đánh nhừ tử
viết tắt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt