<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
talk  
[tɔ:k]
danh từ
 • cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận
 • nói suông (nói mà không làm)
thằng ấy chỉ được cái tài nói
 • bài nói không chính thức, bài nói chuyện
một bài nói chuyện về âm nhạc Nga
 • tin đồn, lời xì xào bàn tán
đó chỉ là tin đồn
chuyện cả tỉnh người ta bàn tán
 • (nhất là trong từ ghép) cách nói
 • ( số nhiều) (chính trị) cuộc đàm phán, cuộc thương lượng
   • chỉ được cái tài nói suông
   • chủ đề chính của trò chuyện ở (một nơi)
nội động từ
 • nói chuyện, chuyện trò
chúng tôi nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ
 • có khả năng nói
em bé bắt đầu biết nói
 • nói nhiều, bép xép; bàn tán, ngồi lê đôi mách, xì xào
đừng làm cái đó, người ta sẽ nói ngay đấy
 • bắt chước tiếng nói
cậu có thể dạy cho một vài con vẹt nói được
ngoại động từ
 • nói; dùng (một ngôn ngữ nào đó) khi nói
nói tiếng Anh
 • nói về, bàn về, thảo luận
nói chuyện chính trị
 • diễn đạt (cái gì) bằng lời
cậu nói bậy nói bạ
 • nói quá làm cho, nói đến nỗi
nói quá làm cho ai nhức cả đầu
nói đến khản cả tiếng
   • nói về, bàn về
chúng ta sẽ bàn về điểm đó sau
họ đang nói về cái gì thế?
   • nói ám chỉ, nói bóng gió, nói cạnh
   • nói chuyện cho hết (thì giờ); nói suốt
nói chuyện cho qua buổi chiều; nói chuyện suốt cả buổi chiều
   • nói tiếp, nói mãi, nói dài, nói dứt không ra
   • bàn kéo dài, tranh luận đến cùng
   • bàn ra, can ngăn, nói để đừng làm
   • ngăn ai đừng theo một kế hoạch
   • (thông tục) chỉnh, xài, phê bình, quở trách
cần phải xài cho thằng bé trây lười một trận
   • nói để mà nói, nói chẳng mục đích gì
   • nói đúng lúc; nói cái đang nói
   • (thông tục) nói người hãy ngẫm đến ta; sờ lên gáy xem
   • huênh hoang, khoác lác
   • ăn nói tục tĩu
   • nói quá nhiều
   • nói lải nhải
   • (thông tục) thao thao bất tuyệt
   • nói phải, nói có lý
   • bép xép chuyện làm ăn
   • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) nói toạc móng heo, nói thẳng thừng
   • át giọng, cả vú lấp miệng em
   • cãi lại, nói lại
   • nói chặn họng
   • lên giọng kẻ cả
   • dỗ dành, can
   • dỗ dành
hãy bàn kỹ vấn đề đó với thầy mẹ anh đã rồi hãy trả lời
   • bàn quanh bàn quẩn; bàn vòng vo
   • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nói để ủng hộ ai/cái gì; ca ngợi ai/cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt