<
Trang chủ » Tra từ
talented  
['tæləntid]
tính từ
  • có tài; có khiếu
một người chơi pianô có tài
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt