<
Trang chủ » Tra từ
tale  
[teil]
danh từ
 • chuyện kể, truyện (nhất là truyện tưởng tượng)
truyện phiêu lưu mạo hiểm
 • chuyện tào lao, chuyện bịa đặt, chuyện nói xấu
 • (từ cổ,nghĩa cổ) số lượng
   • mách lẻo
   • điều ấy đã rõ rồi, miễn phê bình
   • chuyện cũ rích
   • tôi muốn nói lên quan điểm của tôi về vấn đề đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt