<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
taire  
ngoại động từ
  • không nói ra, im đi
im sự thật đi
im nỗi đau đớn đi
      • làm im đi, làm câm họng
làm cho pháo địch phải câm họng
      • ngậm miệng, làm thinh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt