<
Trang chủ » Tra từ
tact  
[tækt]
danh từ
  • sự tế nhị, sự khéo xử; tài xử trí, tài ứng biến
rất thiệp, rất khéo xử
không khéo léo, sống sượng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt