<
Trang chủ » Tra từ
table  
['teibl]
danh từ
 • cái bàn
bàn ăn
 • bàn ăn
bày bàn ăn
dọn bàn
 • thức ăn bày ra bàn, mâm cỗ
ăn sang
 • những người ngồi quanh bàn, những người ngồi ở bàn (ăn..)
làm cho tất cả những người quanh bàn cười
 • bình nguyên; vùng cao nguyên (khu vực đất rộng ở bình độ cao) (như) tableland
 • (kỹ thuật) bàn máy
 • bảng (gỗ, đá...)
bảng đá
 • bảng, bản, biểu
bảng mục lục
bản thiên văn
bảng chữ cái
bảng giá
 • mặt (của hạt ngọc)
 • lòng bàn tay
   • hoãn bàn về một dự luật không thời hạn
   • bị hoãn bàn không thời hạn (dự luật)
   • (nghĩa bóng) giành lại ưu thế so với ai, làm đảo lộn lại tình thế đối với ai
   • đang ăn
   • đưa ra để suy nghĩ, đưa ra để thảo luận
   • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) hoãn bàn; để bàn sau (về một đề nghị..)
   • giành lại thế thượng phong
   • dấm dúi, trao bí mật (tiền; nhất là để hối lộ)
ngoại động từ
 • đặt lên bàn, để lên bàn
 • đệ trình (một đề nghị..) để thảo luận, đưa ra để thảo luận, đưa ra để xem xét
đưa ra một đề nghị
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn lại (một dự luật...) chưa bàn; để bàn sau
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt