<
Trang chủ » Tra từ
tabac  
[tə'bæk]
tính từ
  • có màu thuốc lá; màu nâu lẫn xanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt