<
Trang chủ » Tra từ
ta  
[tɑ:]
thán từ
  • (thông tục) cám ơn!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt