<
Trang chủ » Tra từ
t  
[ti:]
danh từ, số nhiều Ts , T's
  • T, t
  • vật hình T
      • hoàn toàn; đúng, chính xác
việc làm mới này hoàn toàn hợp với tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt