<
Trang chủ » Tra từ
tự trị  
[tự trị]
  • self-ruling; self-governing; autonomous
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt