<
Trang chủ » Tra từ
tự tin  
[tự tin]
  • self-confident
      • Self-confidence
      • Unsure of oneself; unselfconfident; diffident
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt