<
Trang chủ » Tra từ
từ từ  
[từ từ]
  • slowly
Turn around slowly!
  • step by step; inch by inch; gradually
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt