<
Trang chủ » Tra từ
tức là  
[tức là]
  • that is (to say); i.e.; to wit; namely; viz; or
He bought a house, which means he got himself into debt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt