<
Trang chủ » Tra từ
tục  
[tục]
  • practice; custom
  • filthy; dirty; smutty
  • vulgar; coarse
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt