<
Trang chủ » Tra từ
tờ  
[tờ]
  • sheet (of paper)
Five sheets written on both sides
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt