<
Trang chủ » Tra từ
tổng hợp  
[tổng hợp]
  • general
  • to summarize; to recapitulate
  • (kỹ thuật) synthetic
  • (kỹ thuật) to synthetize
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt