<
Trang chủ » Tra từ
tảng  
[tảng]
danh từ.
  • slab, block.
  • pedestal, plinth, stand, base
  • simulate, feign, counterfeit, sham
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt