<
Trang chủ » Tra từ
tạng  
[tạng]
  • viscera
  • physical make-up (of a person); constitution
  • collection of writings
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt