<
Trang chủ » Tra từ
tưới  
[tưới]
động từ
  • water, to irrigate, to sprinkle
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt