<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tươi bưởi  
tính từ
  • Vẻ tươi vui.
Gương mặt lúc nào cũng tươi bưởi.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt