<
Trang chủ » Tra từ
tù nhân  
[tù nhân]
  • prisoner; captive; internee; detainee; convict
The prisoners were left to die
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt