<
Trang chủ » Tra từ
tóm  
[tóm]
động từ
  • to nab, to catch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt