<
Trang chủ » Tra từ
tích tụ  
động từ
  • assemble, agglomerate, mass together, pile up
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt