<
Trang chủ » Tra từ
tên thật  
[tên thật]
  • proper name; real name
Lewis Carrol tên thật Charles Dodgson, từ trần cách đây 100 năm
Lewis Carroll, whose real name was Charles Dodgson, died 100 years ago; Born Charles Dodgson, Lewis Carroll died 100 years ago
What is her real name?
Nobody knows her real/proper name
My real name is My
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt