<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
télévision  
danh từ giống cái
  • truyền hình
truyền hình cáp
kênh truyền hình
chương trình truyền hình
  • máy thu hình, ti vi
xem ti vi
ngồi trước máy thu hình
  • đài truyền hình
làm việc ở đài truyền hình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt