<
Trang chủ » Tra từ
switch  
[swit∫]
danh từ
 • công-tắc
một cái công-tắc đèn
 • cái ghi (của đường ray xe lửa)
 • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) ghi tàu (xe lửa) như points
 • (thông tục) sự thay đổi đột ngột, sự di chuyển đột ngột (như) switch-over
một sự chuyển đổi đột ngột từ khí đốt sang điện
 • roi
 • mớ tóc độn
 • cành cây mềm; gậy mềm
 • (kỹ thuật) cái ngắt, cái ngắt điện, cái chuyển mạch; cái đổi
nút ngắt điện
cái chuyển mạch ăng-ten
cái đổi bước sóng
ngoại động từ
 • đánh bằng gậy, quật bằng gậy
 • ve vẩy
con bò ve vẩy cái đuôi
 • xoay nhanh, quay
quay ngoắt đầu lại
 • (ngành đường sắt) bẻ ghi chuyển (xe lửa) sang đường khác
 • chuyển (câu chuyện, ý nghĩ...)
 • cho (ngựa) dự thi với một tên khác
nội động từ
 • (đánh bài) chuyển sang xướng một hoa khác
   • cắt
cắt ai đang nói dây nói
   • tắt (đèn..)
tắt đèn
   • cắm
cắm cho ai nói dây nói với một người khác
   • bật
bật đèn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt