<
Trang chủ » Tra từ
suspicious  
[sə'spi∫əs]
tính từ
một cái nhìn/thái độ nghi ngờ
Bao giờ tôi cũng nghi ngờ lòng tốt của hắn
  • gây ra nghi ngờ; đáng ngờ, khả nghi; ám muội, mập mờ (thái độ...)
trong những tình huống đáng ngờ
một hành động khả nghi
điều đáng ngờ là hắn từng là người yêu của nạn nhân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt