<
Trang chủ » Tra từ
sus  
[sʌs]
Cách viết khác : suss [sʌs]
danh từ
  • sự tình nghi; người bị tình ngờ
ngoại động từ
  • phát hiện ra ai/cái gì; tìm hiểu; nghiên cứu; điều tra kỹ
nay tôi đã hiểu được nó
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt